เทศกาลอะสะกุสะนัตซึโนะโยรุ โทโรนะกะชิ

(浅草夏の夜まつり とうろう流し)

Date

2018.08.11

Description

พิธีลอยโคมในแม่น้ำสุมิดะ แสงไฟที่สะท้อนบนผิวน้ำให้ความรู้สึกเหมือนอยู่ในโลกแห่งความฝัน

Location

เขตไทโต
โตเกียว

Access Map (アクセスと地図)