26 Aug
27 Aug

เทศกาลไฟโยชิดะ

อำเภอฟุจิโยชิดะ, ยะมะนะชิ

Over 400 Years All Day See Chubu

ทุกวันที่ 26-27 สิงหาคมของทุกปีจะมีการจัด "พิธีดับเพลิง" ขึ้นบริเวณศาลเจ้าสองแห่ง ได้แก่ "คิตะก...

READ MORE

ทุกวันที่ 26-27 สิงหาคมของทุกปีจะมีการจัด "พิธีดับเพลิง" ขึ้นบริเวณศาลเจ้าส...

READ MORE
15 Sep
17 Sep

เทศกาลโอกินะวะ เซ็นโต เอซ่า

อำเภอโอกินะวะ, โอกินะวะ

Night Join Okinawa

แต่เดิม “เอซ่า” เป็นพิธีกรรมในช่วงเทศกาลโอบ้งเพื่อบูชาเทพบรรพบุรุษ กลุ่มวัยรุ่นในแต่ละชุมชนจะเต้นรำไ...

READ MORE

แต่เดิม “เอซ่า” เป็นพิธีกรรมในช่วงเทศกาลโอบ้งเพื่อบูชาเทพบรรพบุรุษ กลุ่มวัยรุ่นใ...

READ MORE
2 Aug
7 Aug

เทศกาลอะโอโมริ เนบุตะ

อำเภออะโอโมริ, อะโอโมริ

Over 100 Years Night Join Tohoku

เทศกาลเนบุตะจัดเป็นเทศกาลยิ่งใหญ่ติดอันดับต้นๆของเทศกาลในประเทศญี่ปุ่น “เนบุตะ” ซึ่งหมายถึงโคมไฟรูปต...

READ MORE

เทศกาลเนบุตะจัดเป็นเทศกาลยิ่งใหญ่ติดอันดับต้นๆของเทศกาลในประเทศญี่ปุ่น “เนบุตะ” ...

READ MORE
1 Aug
4 Aug

เทศกาลซันสะโอโดริ

อำเภอโมริโอกะ, อิวะเตะ

Night Join Tohoku

นี่คือเทศกาลที่นำเสนอ “ซันสะโอโดริ” หรือระบำซันสะซึ่งได้รับการถ่ายทอดมาตั้งแต่สมัยยุคเอโดะในพื้นที่แ...

READ MORE

นี่คือเทศกาลที่นำเสนอ “ซันสะโอโดริ” หรือระบำซันสะซึ่งได้รับการถ่ายทอดมาตั้งแต่สม...

READ MORE
4 Aug
5 Aug

เทศกาลฤดูร้อน ฮิวกะ ฮิยตโตโกะ

อำเภอฮิวกะ, จังหวัดมิยะสะกิ

All Day See Kyushu

เทศกาลฤดูร้อนฮิวกะ-ฮิยตโตโกะเป็นเทศกาลฤดูร้อนขนาดใหญ่ที่นำเสนอ "ระบำฮิยตโตโกะ" จากสมาชิกกว่า 2,000 ค...

READ MORE

เทศกาลฤดูร้อนฮิวกะ-ฮิยตโตโกะเป็นเทศกาลฤดูร้อนขนาดใหญ่ที่นำเสนอ "ระบำฮิยตโตโกะ" จ...

READ MORE

LATEST VIDEO