25 Jan
26 Jan

เทศกาลนะโกะซากุระ

อำเภอนะโกะ, โอกินะวะ

All Day See Okinawa

เมื่อเปรียบเทียบกับซากุระบนเกาะฮอนชูซึ่งบานตั้งแต่ปลายมีนาคมจนถึงเดือนเมษายน ฤดูใบไม้ผลิของโอกินะวะม...

READ MORE

เมื่อเปรียบเทียบกับซากุระบนเกาะฮอนชูซึ่งบานตั้งแต่ปลายมีนาคมจนถึงเดือนเมษายน ฤดู...

READ MORE
8 Nov

เทศกาลอะสะกุสะ โทริโนะอิจิ (อิจิโนะโตริ)

เขตไทโตะ, โตเกียว

Over 100 Years Night See Tokyo

ตลาดจำหน่ายเครื่องรางและของนำโชคภายในศาลเจ้าโอโตริบริเวณอะสะกุสะ ตลาดในเดือนพฤศจิกายนจะเริ่มต้นด้วย...

READ MORE

ตลาดจำหน่ายเครื่องรางและของนำโชคภายในศาลเจ้าโอโตริบริเวณอะสะกุสะ ตลาดในเดือนพฤศ...

READ MORE
2 Dec
3 Dec

เทศกาลจิจิบุ โยมัตซึริ (เทศกาลยามค่ำคืน)

อำเภอจิจิบุ, ไซตะมะ

Over 100 Years Night See Kanto

【มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม】ไฮไลท์ของเทศกาลจิจิบุคือขบวนรถบุปผชาติและดอกไม้ไฟ รถแห่จาก 6 ตำบลจะมารวมตั...

READ MORE

【มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม】ไฮไลท์ของเทศกาลจิจิบุคือขบวนรถบุปผชาติและดอกไม้ไฟ รถแห...

READ MORE
9 Jan

เทศกาลมะเอบะชิฮัตซึอิจิ

อำเภอมะเอบะชิ, กุนมะ

Over 400 Years All Day See Kanto

เทศกาลฮัตซึอิจิหรือเทศกาลแรกของปีเพื่อต้อนรับฤดูใบไม้ผลิบริเวณมะเอบะชิมีประวัติศาสตร์ยาวนานมาตั้งแต่...

READ MORE

เทศกาลฮัตซึอิจิหรือเทศกาลแรกของปีเพื่อต้อนรับฤดูใบไม้ผลิบริเวณมะเอบะชิมีประวัติศ...

READ MORE
15 Dec
16 Dec

เทศกาลอะกิฮะโนะฮิ

อำเภอฮะมะมัตซึ, ชิซึโอกะ

Over 1000 Years Night See Chubu

ศาลเจ้าที่ใช้ชื่อว่า "อะกิฮะ" มีอยู่ประมาณ 400 แห่งทั่วประเทศญี่ปุ่น และศาลเจ้า "อะกิฮะซังฮอนกู"ที่เ...

READ MORE

ศาลเจ้าที่ใช้ชื่อว่า "อะกิฮะ" มีอยู่ประมาณ 400 แห่งทั่วประเทศญี่ปุ่น และศาลเจ้า ...

READ MORE

WHAT'S GOING ON?

LATEST VIDEO