เทศกาลมะเอบะชิฮัตซึอิจิ

(前橋初市まつり)

กุนมะ, อำเภอมะเอบะชิ

Over 400 Years All Day See Kanto

ข้อมูลเทศกาล

เทศกาลฮัตซึอิจิหรือเทศกาลแรกของปีเพื่อต้อนรับฤดูใบไม้ผลิบริเวณมะเอบะชิมีประวัติศาสตร์ยาวนานมาตั้งแต่ช่วงต้นศตวรรษ 1600 ร้านค้าจำหน่ายตุ๊กตาดะรุมะและเครื่องรางต่าง ๆ กว่า 600 แห่งจะมารวมตัวกัน บรรยากาศคึกคักด้วยผู้ร่วมงานจำนวนมากไปจนถึงเวลาค่ำ 

เชื่อกันว่าตุ๊กตาดะรุมะถูกสร้างขึ้นเลียนแบบใบหน้าของพระโพธิธรรม (หรือออกเสียงว่า "โบไดดะรุมะ" ในภาษาญี่ปุ่น) ผู้ก่อตั้งนิกายเซ็น ดะรุมะเป็นตุ๊กตาล้มลุกที่ไม่มีขา ไม่ว่าจะล้มกี่ครั้งก็ยังลุกกลับมาได้เสมอ ตรงกับสำนวนภาษาญี่ปุ่นว่า "ล้มเจ็ดครั้ง ลุกแปดหน" เป็นเครื่องรางที่ช่วยป้องกันโรคภัยไข้เจ็บ ภัยพิบัติ และใช้สำหรับอธิษฐานขอพรอื่น ๆ 
ผู้ร่วมงานจะนำตุ๊กตาดะรุมะตัวเก่ามาที่ศาลเจ้าเพื่อร่วมพิธีเผาทำลายในเปลวไฟศักดิ์สิทธิ์ตามความเชื่อที่ว่าเทพไฟจะช่วยนำสิ่งศักดิ์สิทธิ์กลับคืนสู่สรวงสวรรค์ หลังจากนั้น ปีศาจเท็นกูซึ่งเปรียบเสมือนร่างทรงของเทพเจ้าและสิงโตผู้ขับไล่วิญญาณชั่วร้ายจะเคลื่อนที่ไปพร้อมขบวนแห่ซุ้มเทพเจ้า ผสานเสียงตะโกนและเสียงเพลงฮึกเหิมเพื่อนำทุกคนสู่ช่วงไฮไลท์ของเทศกาล

122 Reh Maebashi Hatsuichi Matsuri

Things to do

1. ร่วมอธิษฐานให้ครอบครัวสงบสุขและการค้ารุ่งเรือง!

122 Re1 1 Maebashi Hatsuichi Matsuri

พื้นที่ย่านการค้ามะเอบะชิและถนนเลียบทางรถไฟชินคันเซ็นจะปิดถนนเพื่อตั้งร้านค้ายาวตลอด 500 เมตรให้กลายเป็นพื้นที่ตลาดนัด ภายในงานจะจำหน่ายตุ๊กตาดะรุมะ แมวกวักนำโชคด้านการค้า และเครื่องรางเพื่อเสริมสิริมงคลต่าง ๆ รวมถึงร้านจำหน่ายไม้ประดับรวมกว่า 600 ร้าน โดยส่วนใหญ่วัตถุมงคลจะไม่มีราคาติดไว้ตายตัว ลองต่อรองราคากับร้านค้าดูก่อนได้ มาลองเช่าวัตถุมงคลเพื่ออธิษฐานให้ครอบครัวสงบสุขและการค้ารุ่งเรืองดูเถอะ!

2. เสริมศิริมงคลจากเปลวไฟศักดิ์สิทธิ์

122 Re2 1 Maebashi Hatsuichi Matsuri

เหล่าดะรุมะที่ปฏิบัติหน้าที่ครบรอบ 1 ปีจะถูกนำมารวบรวมไว้ภายในเขตศาลเจ้ามะเอบะชิฮะจิมังกู จากนั้นจึงนำไปประกอบพิธีเผาทำลายด้วยเปลวไฟศักดิ์สิทธิ์ในช่วงเวลา 10.00 - 11.30 น. เชื่อกันว่าหากได้อังไฟนี้ จะช่วยขับไล่โรคภัยไข้เจ็บทั้งปวง ลองร่วมอังไฟและขอพรให้พบเจอกับปีใหม่ที่จะถึงนี้ด้วยสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง ไม่เจ็บไข้ได้ป่วยตลอดปี

Information (基本情報)

 • วนัจดังาน วันพฤหัสบดีที่ 9 มกราคม 2020 เวลา 9.30 - 21.00 น. ไม่ยกเลิกหรือเลื่อนวันจัดงานในกรณีที่มีฝนตก
  จัดเป็นประจำในวันที่ 9 มกราคมของทุกปี
 • พนื้ทจี่ดังาน ทางหลวงหมายเลข 50, ย่านการค้าหลักและพื้นที่บริเวณฮอนโจเขต 1 และ 2
 • บุคคลทว่ั ไปสามารถเข้าร่วมงานได้หรือไม่ ไม่อนุญาต
 • ศูนย์แนะนาข้อมูลและการรองรับชาวต่างชาติ ไม่มีให้บริการ
 • ข้อมูล Wi-Fi ร้านกาแฟ CAFA・DI・ESPRESSO สาขามะเอบะชิพลาซ่า (FREESPOT)
 • ข้อมูลห้องนา้ มีให้บริการ
 • ข้อมลู อนื่ ๆทเี่ป็นประโยชน์ ไม่มีให้บริการ
 • เวบ็ไซต์

  ข้อมูลมะเอบะชิ มะรุโกโตะไกด์

 • SNS

  http://www.facebook.com/maebashi.aoneco

 • ตดิต่อสอบถาม สมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวมะเอบะชิ
  027-235-2211

Rules & Manners(参加のルール&マナー)

ไม่มีเป็นพิเศษ

Access Map (アクセスと地図)

การเดินทางสู่อำเภอมะเอบะชิ

(สถานีที่ใกล้ที่สุด)
สถานีมะเอบะชิ รถไฟ JR สายเรียวโม

พื้นที่จัดงาน
ทางหลวงหมายเลข 50, ย่านการค้าหลักและพื้นที่บริเวณฮอนโจเขต 1 และ 2
รถบัส ฟุจิมิออนเซ็น เดินจากป้ายรถ 1 นาที

Kazumi Terai
Public Relations/Writer
Born in Gunma. Web creator. Loves clime-suspense dramas of overseas.

WHAT'S GOING ON?