เทศกาลนะโกะซากุระ

(名護さくら祭り)

โอกินะวะ, อำเภอนะโกะ

All Day See Okinawa

ข้อมูลเทศกาล

เมื่อเปรียบเทียบกับซากุระบนเกาะฮอนชูซึ่งบานตั้งแต่ปลายมีนาคมจนถึงเดือนเมษายน ฤดูใบไม้ผลิของโอกินะวะมาถึงเร็วกว่าใคร ด้วยสภาพภูมิอากาศอบอุ่นของโอกินะวะ ความแตกต่างของฤดูกาลจึงไม่ชัดเจนนัด ฤดูร้อนยาวนาน ส่วนฤดูใบไม้ผลิ ใบไม้ร่วง และฤดูหนาวค่อนข้างสั้น ส่งผลให้ดอกซากุระเริ่มผลิบานเร็วกว่าที่อื่น
ด้านตะวันออกของอำเภอนะโกะเป็นที่ตั้งของพื้นที่ปราสาทนะโกะซึ่งอยู่สูงกว่าระดับน้ำทะเล 100 เมตร ปัจจุบันได้รับการดูแลรักษาและเปิดเป็นสวนสาธารณะ ดอกซากุระที่นี่เป็นพันธุ์ "คันฮิสะกุระ" สีชมพูเข้ม สดใสกว่าพันธุ์โซเมโยชิโนะที่เห็นได้มากบนเกาะฮอนชู
ใน "เทศกาลนะโกะซากุระ" นักท่องเที่ยวจะได้ชมซากุระบานสะพรั่งทั่วพื้นที่ปราสาทเป็นระยะทางประมาณ 2 กิโลเมตร และสามารถชมวิวจากหอคอยบนเนินได้ บนเวทีกิจกรรมจะมีการแสดงหลากหลายมากสีสัน และมีขบวนพาเหรดในชุดแฟนซีตลอดถนนหลัก ชุมชนจะเป็นหนึ่งเดียวกันเพื่อสนุกสนานต้อนรับฤดูใบไม้ผลิที่มาเยือน 

135 Reh Nago Sakura Matsuri

Things to do

1. ดอกซากุระที่บานเร็วที่สุดในประเทศญี่ปุ่น! สัมผัสฤดูใบไม้ผลิก่อนใคร

135 Re1 1 Nago Sakura Matsuri
135 Re1 2 Nago Sakura Matsuri

กลีบดอกสีชมพูเข้มของซากุระสายพันธุ์ "คันฮิสะกุระ" จะเบ่งบานตัดกับฟ้าใสในเดือนมกราคม สวนสาธารณะนะโกะจะปกคลุมด้วยสีชมพูสดทั่วทางเดินให้คุณเดินเล่นอย่างเพลิดเพลิน พร้อมลิ้มรสอาหารจากร้านข้างทาง มาสัมผัสฤดูใบไม้ผลิที่เร็วกว่าใครในประเทศญี่ปุ่นด้วยกัน!

2. เพลิดเพลินกับการแสดงหลากหลายรูปแบบ ทั้งแบบดั้งเดิม ร่วมสมัย และขบวนพาเหรดจากคนในท้องถิ่น!

135 Re2 1 Nago Sakura Matsuri
135 Re2 2 Nago Sakura Matsuri

บนเวทีกิจกรรมมีการแสดงหลากหลายตั้งแต่ระบำเอซ่าและระบำริวกิวต้นฉบับโอกินะวะซึ่งเปรียบเหมือนระบำบงโอโดริของจังหวัดอื่น ๆ ไปจนถึงการแสดงแบบสร้างสรรค์อย่างต่อเนื่องตลอด 2 วัน(https://ohmatsuri.com/th/articles/okinawa-zento-eisa-matsuri)

บริเวณถนนหลักตรงทางแยกนะโกะจะมีขบวนพาเหรดในชุดแฟนซีที่ชาวเมืองมีส่วนร่วม นอกจากนี้ บริเวณท่าเรือนะโกะจะจัดตลาดนัดไม้ประดับและสินค้าอื่น ๆ เพื่อสร้างบรรยากาศให้คึกคักไปทั่วเมือง

Information (基本情報)

 • วนัจดังาน วันเสาร์ที่ 25 - วันอาทิตย์ที่ 26 มกราคม 2020
  จัดเป็นประจำทุกวันเสาร์อาทิตย์สุดท้ายของเดือนมกราคม
 • พนื้ทจี่ดังาน สวนสาธารณะนะโกะ, เวทีกิจกรรมพิเศษ (สวนซากุระ) และบริเวณทางแยกถนนนะโกะ
 • บุคคลทว่ั ไปสามารถเข้าร่วมงานได้หรือไม่ ไม่มีเป็นพิเศษ
 • ข้อมูล Wi-Fi ไม่มีให้บริการ
 • ข้อมูลห้องนา้ มีให้บริการ
 • ข้อมลู อนื่ ๆทเี่ป็นประโยชน์ ไม่มีให้บริการ
 • เวบ็ไซต์

  http://nago-kanko.jugem.jp/

 • SNS

  https://ja-jp.facebook.com/nagokanko/

 • ตดิต่อสอบถาม สมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวอำเภอนะโกะ
  0980-53-7755

Rules & Manners(参加のルール&マナー)

ไม่มีเป็นพิเศษ

Access Map (アクセスと地図)

การเดินทางสู่อำเภอนะโกะ

(สถานีที่ใกล้ที่สุด)
ไม่มีสถานีรถไฟ

พื้นที่จัดงาน
ที่อยู่ : บ้านเลขที่ 4, เขต 2, กุสุคุ, อำเภอนะโกะ, จังหวัดโอกินะวะ
รถบัส : สายนะโกะตะวันตก (หมายเลข 20, 120) ป้ายหน้าปราสาทนะโกะ เดินต่ออีก 5 นาที
*ป้ายรถบัสด้านหน้าปราสาทนะโกะอาจถูกย้ายตำแหน่งเฉพาะช่วงเทศกาลเนื่องจากมีการปิดถนน กรุณาตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติม

Kazumi Terai
Public Relations/Writer
Born in Gunma. Web creator. Loves clime-suspense dramas of overseas.

WHAT'S GOING ON?