เทศกาลจิริเม็ง

(ちりめん祭)

Date

FROM 2019.04.13
TO 2019.04.14

Description

เทศกาลเพื่อเผยแพร่เสน่ห์ของผ้าทอที่เรียกว่า "จิริเม็ง" มีการจัดแสดงนิทรรศการและจัดจำหน่ายสินค้าภายในงาน

Location

อำเภอเคียวตันโกะ
เกียวโต

Access Map (アクセスと地図)