เทศกาลจิโตเสะซะกุระ

(千歳さくら祭り)

Date

FROM 2016.03.26
TO 2016.04.5

Description

เทศกาลเลียบแม่น้ำระยะทางประมาณ 2 กิโลเมตรซึ่งมีดอกซะกุระและดอกมัสตาร์ดสีเหลืองบานสะพรั่ง มีร้านจำหน่ายอาหารมากมาย

Location

อำเภออะชิคะกะ
โทจิกิ

Access Map (アクセスと地図)