เทศกาลดอกไม้ไฟเอโดะกะวะคุ

(江戸川区花火大会)

Date

2018.08.4

Description

เทศกาลดอกไม้ไฟขนาดใหญ่ที่จัดขึ้นริมสองฝั่งแม่น้ำเอโดะซึ่งอยู่ในเขตเอโดะกะวะ กรุงโตเกียว กับอำเภออิจิกะวะ จังหวัดจิบะ แนะนำให้มองดูจากบริเวณสถานีชิโนสะกิ

Location

เขตเอโดะกะวะ
โตเกียว

Access Map (アクセスと地図)