เทศกาลเอสะทะบะคะเสะโนะไซเท็น ฟุยุเอสะชิ บิมิเฮียะคุไซ นะเบะ

(江差たば風の祭典 冬江差“美味百彩”なべまつり)

Date

FROM 2016.02.13
TO 2016.02.14

Description

นอกจากจะได้ลิ้มรสกับเมนูหม้อไฟหลากหลายแล้ว ยังมีการแสดงพื้นบ้านและโชว์ขับร้องบทเพลงดั้งเดิมด้วย

Location

ตำบลเอสะ
ฮอกไกโด

Access Map (アクセスと地図)