เทศกาลบันไดจินจะฟุเนะฮิกิ - มิโกะไม

(磐梯神社舟引き祭りと巫女舞)

Date

2018.03.21

Description

ผู้ประกอบพิธีจะผูกเชือกไว้กับเรือไม้ที่เรียกว่า "อีฟุเนะ" ทั้งสองข้างและแข่งกันดึงโดยแบ่งเป็นกลุ่มตะวันออกกับตะวันตก

Location

ตำบลบันได
ฟุกุชิมะ

Access Map (アクセスと地図)