เทศกาลเกโคไซ ศาลเจ้าทะคะโอะซังยะกุโออิน

(迎光祭・高尾山薬王院)

Date

2020.01.1

Description

ชมพระอาทิตย์แรกบนยอดเขาทะคะโอะ และอธิษฐานขอความสงบสุขตลอดปีบริเวณจุดขอพรบนยอดเขา

Location

แขวงฮะจิโอชิ
โตเกียว

Access Map (アクセスと地図)