เทศกาลยะสุอิคมปิระกู ชูกิคมปิระไทไซ

(安井金毘羅宮 秋季金比羅大祭)

Date

FROM 2019.10.1
TO 2019.10.14

Description

ขบวนรถบุปผชาติรูปทรงเกี้ยวสำหรับหามและเรือสมบัติจะเคลื่อนที่ไปรอบตำบลโดยเหล่าลูกหาบ

Location

อำเภอเกียวโต
เกียวโต

Access Map (アクセスと地図)