เทศกาลฮะนะคุโย

(花供養)

Date

FROM 2017.04.9
TO 2017.04.23

Description

พิธีถวายชาและดอกไม้แด่เทพบิฉะมงเท็น (ท้าวเวสวัณในภาษาสันสกฤต)

Location

อำเภอเกียวโต
เกียวโต

Access Map (アクセスと地図)