เทศกาลฮัตซึเท็มจิน

(初天神)

Date

2020.01.25

Description

พิธีบวงสรวงเทพเจ้าเท็นจินในศาลเจ้าเท็มมังกูครั้งแรกของรอบปี ภายในศาลเจ้าจะมีการออกร้านกว่า 1,000 ซุ้ม และจัดนิทรรศการเอกสารโบราณ เช่น พระคัมภีร์ต่าง ๆ

Location

อำเภอเกียวโต
เกียวโต

Access Map (アクセスと地図)