เทศกาลฮิวะตะริไซ

(火渡り祭)

Date

2019.03.10

Description

พิธีกรรมเก่าแก่บริเวณเทือกเขาทะคะโอะ มีพิธีลุยกองไฟเพื่ออธิษฐานให้ร่างกายได้รับการชำระล้าง

Location

แขวงฮะจิโอจิ
โตเกียว

Access Map (アクセスと地図)