เทศกาลโฮชิ (โทจิไซ)

(星祭(冬至祭))

Date

2019.12.22

Description

พิธีกรรมเฉลิมฉลองการโคจรของพระอาทิตย์ พร้อมอธิษฐานให้ครอบครัวพบเจอกับสันติและความสุข

Location

อำเภอโคไดระ
โตเกียว

Access Map (アクセスと地図)