เทศกาลโฮโยเกะไทไซ

(方除大祭)

Date

FROM 2017.04.7
TO 2017.04.9

Description

พบกับการแสดงบวงสรวงประเภทต่าง ๆ เช่น การแสดงดนตรีโบราณและการร่ายรำ

Location

อำเภอฟุชิมิ
เกียวโต

Access Map (アクセスと地図)