เทศกาลเฮียะกุฮัตโตนะกะชิ

(百八灯流し)

Date

2019.08.4

Description

เทศกาลที่จัดขึ้นเพื่ออธิษฐานให้ออกเรือได้อย่างปลอดภัยในแม่น้ำอุสุมะ พร้อมลอยกิเลสตัณหาไปกับสายน้ำโดยประดับเทียน 108 ด้ามบนเรือและลอยบริเวณแม่น้ำอุสุมะ

Location

อำเภอโทจิกิ
โทจิกิ

Access Map (アクセスと地図)