เทศกาลจิชุจินจะเรไทไซจิจุ (ชินโคไซ)

(地主神社例大祭地主祭り(神幸祭))

Date

2019.05.5

Description

ขบวนแห่อลังการที่ประกอบด้วยนักบวช มิโกะ (นักบวชหญิง) นักรบ และเด็ก ๆ

Location

อำเภอเกียวโต
เกียวโต

Access Map (アクセスと地図)