เทศกาลโจมงนะเบะ

(縄文なべまつり)

Date

2016.10.13

Description

งานปรุงอาหารเมนู "เซ็มเบจิรุ" โดยใช้พื้นที่บริเวณสวนสาธารณะฮะจิโนเฮะ พร้อมแจกจ่ายให้ผู้ร่วมงานประมาณ 3,000 คนลิ้มรส

Location

อำเภอฮะจิโนเฮะ
อะโอโมริ

Access Map (アクセスと地図)