เทศกาลคะคุดะนะโนะฮะนะ

(かくだ菜の花まつり)

Date

FROM 2016.04.29
TO 2016.05.5

Description

ดอกนะโนะฮะนะ (ดอกมัสตาร์ด) ประมาณ 2.5 ล้านต้นจะบานสะพรั่งเต็มพื้นที่ 3.2 เฮกตาร์ให้ผู้ร่วมงานได้ชมทัศนียภาพอันงดงาม

Location

อำเภอคะคุดะ
มิยะกิ

Access Map (アクセスと地図)