เทศกาลคะคุโนะดะเตะโนะซะกุระ

(角館の桜まつり)

Date

FROM 2016.04.20
TO 2016.05.5

Description

เพลิดเพลินกับดอกซากุระบริเวณริมฝั่งแม่น้ำฮิโนกินะอิซึ่งมีชื่อเสียงระดับประเทศพร้อมชมการแสดงพื้นบ้านและดนตรีดั้งเดิม

Location

อำเภอเซ็มโบกุ
อะกิตะ

Access Map (アクセスと地図)