เทศกาลประจำศาลเจ้าคะมิโนะคุนิ ฮะจิมังกู

(上ノ國八幡宮例大祭)

Date

2016.09.1

Description

เทศกาลแห่งความภาคภูมิใจที่สืบทอดมาตั้งแต่ยุคกลางเอโดะ ซุ้มแห่และขบวนพาเหรดในชุดนักรบจะเคลื่อนที่ไปรอบเมืองตามเสียงดนตรีฮะยะชิก้องกังวาน

Location

ตำบลคะมิโนะคุนิ
ฮอกไกโด

Access Map (アクセスと地図)