เทศกาลคันดะ

(神田祭)

Date

FROM 2019.05.9
TO 2019.05.15

Description

เทศกาลนี้โด่งดังไปทั่วประเทศและสืบทอดมาตั้งแต่สมัยเอโดะ จัดขึ้นทุก 2 ปีในปีคริสตศักราชที่ตรงกับเลขคี่เท่านั้น ผู้ร่วมพิธีจะแต่งกายตามสมัยเฮอัน และแบกซุ้มเทพเจ้าจากบริเวณมะรุโนะอุจิวนไปยังหลายจุด เช่น อะกิฮะบะระ

Location

เขตจิโยดะ
โตเกียว

Access Map (アクセスと地図)