เทศกาลโคอะมิจินจะโดบุโรกุ (นิอินะเมไซ)

(小網神社どぶろく祭(新嘗祭))

Date

2019.11.28

Description

พิธีถวายพืชผลการเกษตรและเหล้าโดบุโรกุที่ผลิตได้ในปีนั้นแด่เทพเจ้า พร้อมแจกจ่ายให้ผู้เข้าร่วมงาน

Location

เขตจูโอ
โตเกียว

Access Map (アクセスと地図)