เทศกาลคุโรอิชิจงคะระโยอิโยอิสะเกะ

(黒石じょんから宵酔酒まつり)

Date

2016.02.20

Description

เทศกาลเพลิดเพลินกับเหล้าสาเกและจับฉลากแจกของรางวัล

Location

อำเภอคุโรอิชิ
อะโอโมริ

Access Map (アクセスと地図)