เทศกาลมัตซึโนโอะ ชินโคไซ (โออิเดะ)

(松尾祭 神幸祭(おいで))

Date

2019.04.21

Description

พิธีชินโคไซหรือการแห่ซุ้มเทพเจ้าซึ่งมีประวัติความเป็นมากว่า 1,000 ปี ผู้ประกอบพิธีจะแห่ซุ้มเทพเจ้า 6 หลังข้ามแม่น้ำด้วยเรือ และจัดพิธีต้อนรับเทพ (โอคะเอริ) ในเดือนพฤษภาคม

Location

อำเภอเกียวโต
เกียวโต

Access Map (アクセスと地図)