เทศกาลมิคะเกะ

(御蔭祭)

Date

2019.05.12

Description

เทศกาลก่อนหน้าเทศกาลอะโออิของกรุงเกียวโต เป็นพิธีกรรมทางศาสนาชินโตเพื่อต้อนรับเทพเจ้าจากศาลเจ้ายะเซะมิคะเกะที่ตั้งอยู่เชิงเขาฮิเอซัง

Location

อำเภอเกียวโต
เกียวโต

Access Map (アクセスと地図)