เทศกาลมิสุโดะเมะมะอิ

(水止舞)

Date

2019.07.14

Description

เทศกาลเริ่มต้นขึ้นเมื่อปี 1321 ในช่วงที่เกิดภาวะแล้งและชาวบ้านต้องการอธิษฐานให้ฝนตก แต่ฝนกลับตกมากเกินไปจนต้องอธิษฐานอีกครั้งให้ฝนหยุด หลังจากนั้น จึงจัดการร่ายรำบวงสรวงขึ้นเพื่อขอบคุณเทพเจ้าที่บรรดาตามคำขอดังกล่าว

Location

เขตโอตะ
โตเกียว

Access Map (アクセスと地図)