เทศกาลนะโนะฮะนะ มินะโตะ

(菜の花・港まつり)

Date

FROM 2016.03.19
TO 2016.03.20

Description

เทศกาลจัดขึ้นบริเวณสวนดอกมัสตาร์ดหรือนะโนะฮะนะและพื้นที่ท่าเรือโทมิอุระ มีขบวนแห่รถบุปผชาติ คอนเสิร์ต และกิจกรรมมากมาย

Location

อำเภอมินะมิโบโซ
จิบะ

Access Map (アクセスと地図)