เทศกาลเมจิจินกูนิอินะเมไซ

(明治神宮新嘗祭)

Date

2018.11.23

Description

การถวายผลผลิตแด่เทพเจ้าเพื่อขอบคุณความอุดมสมบูรณ์ ของเซ่นไหว้จะถูกส่งมาจากทั่วประเทศ

Location

เขตชิบุยะ
โตเกียว

Access Map (アクセスと地図)