เทศกาลโอซะเมะเท็นจินไซ ฟุรุฟุดะโชโนชิกิ

(納め天神祭・古神札焼納式)

Date

2019.12.25

Description

ผู้ร่วมงานจะนำป้ายอธิษฐานและเครื่องรางเก่าติดตัวมาเพื่อทำพิธีเผาทำลายที่ศาลเจ้า

Location

เขตโคโต
โตเกียว

Access Map (アクセスと地図)