เทศกาลคะชิมะจินกู โอทะอุเอไซ ยะบุสะเมะชินจิ

(鹿島神宮 御田植祭・流鏑馬神事)

Date

2019.05.1

Description

บรรดาหญิงสาวสวมหมวกดอกไม้จะร่วมประกอบพิธีดำนาและมีการแสดงยิงธนูบนหลังม้า

Location

อำเภอคะชิมะ
อิบะระกิ

Access Map (アクセスと地図)