เทศกาลโอยะมะโคเอ็นซากุระ

(大山公園さくらまつり)

Date

2016.04.17

Description

ดอกซากุระสายพันธุ์โซเมโยชิโนะประมาณ 900 ต้นจะบานสะพรั่งเต็มพื้นที่จัดงาน พร้อมการแสดงกลองไทโกะและกิจกรรมอื่น ๆ มากมาย

Location

อำเภอซึรุโอกะ
ยะมะกะตะ

Access Map (アクセスと地図)