เทศกาลโยกะตะโคโดโมะฮิกิยะมะ

(四方子供曳山祭)

Date

2019.09.23

Description

นอกเหนือจากการเชิดสิงโตและการแห่ซุ้มเทพเจ้าโดยเด็ก ๆ แล้ว เด็กในชุมชนจะลากขบวนรถแห่ 11 คันไปรอบหมู่บ้านด้วย

Location

อำเภอโทยะมะ
โทยะมะ

Access Map (アクセスと地図)