เทศกาลยุชิมะเซโดชินโนไซ

(湯島聖堂神農祭)

Date

2019.11.23

Description

พิธีกรรมโบราณหลากหลายรูปแบบเพื่อขอพรเทพแห่งการเกษตรและยา

Location

เขตบุงเคียว
โตเกียว

Access Map (アクセスと地図)