เทศกาลชินะกะวะจินจะฮะรุ

(品川神社春祭)

Date

2019.04.21

Description

ผู้ร่วมงานจะได้ชมการแสดงบวงสรวงชื่อ "ไดไดคะกุระ" ซึ่งได้รับการสืบทอดมาตั้งแต่ยุคโบราณ

Location

เขตชินะกะวะ
โตเกียว

Access Map (アクセスと地図)