การแสดงทะคิกิโน

(薪能)

Date

2019.09.28

Description

การแสดงละครโนอันงดงามท่ามกลางแสงสว่างจากเปลวไฟ พร้อมฉากหลังเป็นต้นสนที่ปลูกโดยท่านนายพลสมัยประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาคนที่ 18 และประตูซันมง (ประตูสามชั้นก่อนเข้าเขตวัด) ซึ่งได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกแห่งชาติ

Location

เขตมินะโตะ
โตเกียว

Access Map (アクセスと地図)