เทศกาลทะโกะอิจิ (นิโนะอุมะ)

(凧市(二の午))

Date

2019.02.14

Description

พิธีกรรมเริ่มตั้งแต่การเชื่อมต่อว่าวกับเปลวไฟ เมื่อสายป่านขาดและว่าวลอยสู่ท้องฟ้า จะเชื่อกันว่าเป็นนิมิตรหมายอันดีในการป้องกันภัยพิบัติ ผู้ร่วมงานนิยมเช่าเครื่องราง "ฮิบุเสะโนะทะโกะ" หรือว่าวป้องกันอัคคีภัยกลับไปด้วย

Location

เขตคิตะ
โตเกียว

Access Map (アクセスと地図)