เทศกาลชินเนียวโดจูนิจิจูยะ เบ็ตสึจิเน็นบุตสึเอะ

(真如堂十日十夜別時念仏会)

Date

FROM 2017.11.5
TO 2017.11.15

Description

พิธีสวดมนต์ 10 วัน 10 คืนเพื่ออธิษฐานให้ได้พบกับนิพพาน นอกจากนี้ ยังมีพิธีบูชาพระพุทธเจ้าอมิตาภะและปรุงข้าวต้มถั่วแดงศักดิ์สิทธิ์

Location

อำเภอเกียวโต
เกียวโต

Access Map (アクセスと地図)