เทศกาลอุสุมะสะโนะอุชิ

(太秦の牛祭)

Date

2012.10.12

Description

"เทพมะดะระ" ผู้สวมหน้ากากและแต่งกายงดงามจะขี่วัวเคลื่อนไปตามเทพชิเท็นโนผู้สวมหน้ากากเช่นเดียวกันรอบพื้นที่ศาลเจ้า (ไม่กำหนดวันจัดงานแน่นอน)

Location

อำเภอเกียวโต
เกียวโต

Access Map (アクセスと地図)