เทศกาลจิริว

(知立まつり)

ไอจิ, อำเภอจิริว

Over 400 Years Afternoon See Chubu

ข้อมูลเทศกาล

เทศกาลจิริวซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำในวันที่ 2 -3 พฤษภาคมของทุกปี ณ อำเภอจิริว จังหวัดไอจินั้นมีความเป็นมาเก่าแก่และสง่างามจากขบวนรถบุปผชาติที่มารวมตัวกัน

เชื่อกันว่าการบวงสรวงเทพเจ้าด้วยการแห่ขบวนรถบุปผชาติเริ่มขึ้นในปี 1653 ปัจจุบัน จะจัดสลับกันระหว่าง "เทศกาลหลัก" ในปีเลขคู่กับ "เทศกาลรอง" ในปีเลขคี่ สำหรับเทศกาลหลัก จะได้พบกับขบวนรถแห่สูง 7 เมตรและหนักถึง 5 ตันพร้อมการแสดงศิลปะการเชิดหุ่นแบบดั้งเดิมของญี่ปุ่นบนขบวนรถ เทศกาลนี้ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นสมบัติทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้โดยองค์การยูเนสโกเมื่อปี 2016 ในขณะเดียวกัน เมื่อถึง "เทศกาลรอง" จะได้พบกับ "ซุ้มดอกไม้" ที่เรียบง่ายแต่ประดับประดาด้วยดอกไม้ประดิษฐ์อย่างงดงาม ขอเชิญมาร่วมสัมผัสศิลปะวัฒนธรรม สภาพบ้านเรือนเก่าแก่ และประวัติศาสตร์ของศาลเจ้าโบราณด้วยกัน

166 Reh Chiryu Matsuri

Things to do

1.เหล่าชายฉกรรจ์รวมพลังยกขบวนแห่หนัก 5 ตัน!

166 Re1 1 Chiryu Matsuri

ขบวนรถแห่ 5 คันที่ปรากฎออกมาในเทศกาลหลักมีความสูง 7 เมตรและหนักสูงสุดถึง 5 ตัน นอกจากความทรงพลังดังกล่าว ยังแฝงด้วยงานแกะสลักและปิดทองคำเปลวอย่างละเอียดอ่อนงดงาม

เมื่อมีพิธีบวงสรวงต่อศาลเจ้าจิริว เหล่าลูกหาบชายฉกรรจ์ 8 คนจะรับหน้าที่ลากดึงรถและรวบรวมจิตวิญญาณเป็นหนึ่งเดียว พวกเขาจะยกรถแห่ขึ้นพร้อมเสียงตะโกนบอกจังหวะ และเคลื่อนที่ไปตามเส้นทางประมาณ 150 เมตรโดยยกล้อหลังขึ้นกลางอากาศ จังหวะนี้สามารถเรียกเสียงเชียร์จากผู้เข้าชมงานได้อย่างคึกคัก

2.เหล่าตุ๊กตาเคลื่อนไหวราวกับมีชีวิต

เมื่อขบวนรถบุปผชาติมาถึงภายในศาลเจ้า จะเริ่มการแสดงตุ๊กตาตามลำดับ การแสดงมีสองประเภท หนึ่งในนั้นคือ "การแสดงหุ่นสายโจจุริ" ซึ่งบอกเล่าเรื่องราวผ่านเสียงเครื่องสายซามิเซ็น ถือเป็นศิลปะการแสดงที่ได้รับการถ่ายทอดมายาวนานในประเทศญี่ปุ่น ต้องใช้ผู้เชิดถึง 3 คนในการบังคับตุ๊กตา 1 ตัวเพื่อให้เคลื่อนไหวได้อย่างละเอียดอ่อนและสมจริงราวกับมีชีวิต มีเพียงในเทศกาลจิริวเท่านั้นที่จัดแสดงตุ๊กตาดังกล่าวบนรถแห่

3.จับตามองการเคลื่อนไหวของ "ตุ๊กตาหุ่นสายคะระคุริ"

166 Re3 1 Chiryu Matsuri

บนขบวนรถแห่เพียง 1 คันในเทศกาลหลักจะจัดแสดง "ตุ๊กตาหุ่นสาย" ซึ่งเคลื่อนที่ด้วยการบังคับเส้นด้าย ภาษาญี่ปุ่นเรียกตุ๊กตาประเภทนี้ว่า "คะระคุริ" ซึ่งหมายถึงการแฝงกลไลและดึงเชือกด้ายที่เชื่อมโยงอยู่ภายในตัวตุ๊กตาจากด้านล่าง มาสัมผัสศาสตร์การบังคับตุ๊กตาที่ได้รับการถ่ายทอดมาตั้งแต่โบราณด้วยตาคุณเอง

4.จ้องมองขบวนแห่ที่เพียบพร้อมด้วยดอกไม้

หากตรงกับเทศกาลรองในปีเลขคี่ ชาวบ้านจะแห่รถดอกไม้สีสดใสไปรอบเมือง รถดอกไม้ดังกล่าวมีขนาดค่อนข้างเล็ก ด้านบนครอบด้วยดอกไม้ประดิษฐ์ตระการตา ดอกไม้จากรถแห่ทั้ง 5 คันมีหลากสีสัน เช่น ชมพู เหลือง และม่วง ช่วงเย็นจะจุดโคมไฟเพื่อเพิ่มบรรยากาศงดงามราวกับอยู่ในจินตนาการ

Information (基本情報)

 • วนัจดังาน วันพฤหัสบดีที่ 2 - วันศุกร์ที่ 3 พฤษภาคม 2019
  จัดเป็นประจำทุกวันที่ 2 - 3 พฤษภาคมของทุกปี
 • พนื้ทจี่ดังาน ภายในเขตศาลเจ้าจิริว
 • บุคคลทว่ั ไปสามารถเข้าร่วมงานได้หรือไม่ บุคคลทั่วไปสามารถเข้าชมเทศกาลได้ แต่การอนุญาตให้เข้าร่วมเป็นสิทธิของแต่ละหมู่บ้าน ไม่มีการกำหนดชัดเจน
 • ศูนย์แนะนาข้อมูลและการรองรับชาวต่างชาติ ไม่มีให้บริการ
 • ข้อมูล Wi-Fi ไม่มีข้อมูลชัดเจน
 • ข้อมูลห้องนา้ มีให้บริการภายในเขตศาลเจ้าจิริว
 • เวบ็ไซต์

  http://www.chiryu-kanko.com/

 • ตดิต่อสอบถาม สมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวจิริว
  0566-83-1111

Rules & Manners(参加のルール&マナー)

ในจังหวะที่ขบวนแห่เคลื่อนที่เข้าศาลเจ้า จะมีนักท่องเที่ยวเข้ามาชุมนุมกันอย่างหนาแน่นบนถนนสายแคบ กรุณาปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยในกรณีที่จำกัดการเข้าพื้นที่ชั่วคราวหรือกำหนดให้เคลื่อนที่ทางเดียว

Access Map (アクセスと地図)

12 จินเด็ง นิชิมะจิ อำเภอจิริว จังหวัดไอจิ

การเดินทางสู่พื้นที่จัดงาน
สถานีที่ใกล้ที่สุด : สถานีจิริว
สายรถไฟ : สายหลักเมเท็ตซึ
เดินจากสถานีจิริวประมาณ 10 นาที

Tsunaki Koike
Writer
Grew-up in the country side. Loving Karaoke, Marathon & Eating.