เทศกาลคุโรสะกิ กิออน ยะมะกะสะ

(黒崎祇園山笠)

ฟุกุโอกะ, อำเภอคิตะคิวชู

Over 400 Years All Day See Kyushu

ข้อมูลเทศกาล

"เทศกาลคุโรสะกิ กิออน ยะมะกะสะ" จัดขึ้นโดยศาลเจ้าคะสุกะและศาลเจ้าอิจิโนะมิยะในช่วงกลางถึงปลายเดือนกรกฎาคมของทุกปี เทศกาลเริ่มต้นขึ้นในปี 1605 และได้รับการสืบสานอย่างต่อเนื่องมานานกว่า 400 ปีจนได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกทางวัฒนธรรมประเภทจับต้องไม่ได้ของจังหวัดฟุกุโอกะ

ซุ้มเทศกาลหรือที่เรียกว่า "ฮะนะกะสะ"จะประดับประดารูปจำลองต่าง ๆ เช่น ตุ๊กตานักรบ ซุ้มสูง 4.5 เมตร กว้าง 3 เมตร และหนัก 2.8 ตัน เคลื่อนไหวตามเสียงกลองและฆ้องจากวงดนตรีกิออนฮะยะชิไปรอบเมือง  วงดนตรี "กิออนฮะยะชิ" มีเอกลักษณ์อยู่ที่ความเข้มแข็งและสง่างามของกลองไทโกะที่ใช้ยามสงคราม นอกจากนี้ ยังมีเสียงแตรสังข์ช่วยเร่งจังหวะซึ่งแต่เดิมเป็นเสียงส่งสัญญาณก่อนออกรบ ไฮไลท์ของเทศกาลจึงอยู่ที่การเคลื่อนไหวซุ้มอย่างรุนแรงเพื่อให้สอดรับกับเสียงดนตรีที่หนักแน่น และได้รับฉายาว่าเป็น "เคงกะ ยะมะกะสะ" หรือซุ้มแห่งการปะทะ

054 Reh Kurosakigion

Things to do

1. อย่าพลาดชมการประชันซุ้มในค่ำคืนก่อนเริ่มเทศกาล!

054 Re1 1 Kurosakigion
054 Re1 2 Kurosakigion

เทศกาลจะเริ่มต้นขึ้นตั้งแต่ 6 โมงเย็นของวันศุกร์ ซุ้มฮะนะกะสะ 8 หลังจะมารวมตัวกันเพื่อประชันโฉม มีการไลท์อัพขบวนแห่ไปรอบเมืองราวกับเป็นพาเหรดแห่งแสงไฟ อย่าพลาดชมขบวนแห่ยามค่ำคืนที่ให้ความรู้สึกสง่างามและแข็งแกร่งในจังหวะเดียวกัน

Information (基本情報)

  • วนัจดังาน วันศุกร์ที่ 19 - วันจันทร์ที่ 22 กรกฏาคม 2019
    เทศกาลหลักจะจัดขึ้นเป็นประจำทุกวันอาทิตย์ที่ 3 ของเดือนกรกฎาคม พร้อมกิจกรรมอื่นๆตั้งแต่วันศุกร์ถึงวันจันทร์รวมทั้งหมด 4 วัน
  • พนื้ทจี่ดังาน ถนนด้านหน้าสถานีคุโรสะกิ
  • บุคคลทว่ั ไปสามารถเข้าร่วมงานได้หรือไม่ ตามการพิจารณาของผู้ดูแลซุ้มแห่แต่ละหลัง
  • ศูนย์แนะนาข้อมูลและการรองรับชาวต่างชาติ ไม่มี
  • ข้อมูลห้องนา้ มี
  • ตดิต่อสอบถาม สมาคมอนุรักษ์เทศกาลคุโรสะกิ กิออน ยะมะกะสะ
    093-642-5151

Rules & Manners(参加のルール&マナー)

ผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมเป็นครั้งแรกต้องปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่
สวมใส่เครื่องแต่งกายต่าง ๆ เช่น เสื้อคลุมฮัปปิตามที่กำหนดไว้

Access Map (アクセスと地図)

แนบภาพแผนที่

การเดินทางสู่อำเภอคิตะคิวชู
(สถานีที่ใกล้ที่สุด)
สถานี JR คุโรสะกิ

พื้นที่จัดงาน
ด้านหน้าสถานี JR คุโรสะกิ
ถนนด้านหน้าสถานีคุโรสะกิ (ฟุเรอะอิโดโอริ) ยะฮะตะ อำเภอคิตะคิวชู

Emiko Izawa
Writer
Born in Shizuoka. I love Sushi, Sake, Shrine, Stationary and Stage!