เทศกาลอะเรจินจะ เรทะอิซะอิ

(阿禮神社例大祭)

นะกะโนะ, อำเภอชิโอจิริ

Over 1000 Years Night Chubu

ข้อมูลเทศกาล

ศาลเจ้าอะเรมีประวัติศาสตร์ความเป็นมากว่า 1,300 ปี มีการจัดพิธี “เซ็นสะซะอิ” (การทำความสะอาด ซ่อมแซม และย้ายหิ้งบูชา) ทุกวันเสาร์และอาทิตย์ที่สองของเดือนกรกฎาคม ขบวนแห่จะอัญเชิญเทพเจ้าประจำเทศกาลจาก “โอคะริโนะมิยะ” (ศาลชั่วคราว) ไปยังศาลเจ้าหลักด้วยซุ้มแห่ จากนั้นจึงทำพิธีถวายเครื่องสักการะซึ่งประดับด้วยกระดาษมงคล 5 สี พื้นที่ 7 ตำบลรอบศาลเจ้าอะเร (คะมิมะจิ, มุโรมะจิ, นะกะมะจิ,  มิยะโมโตะโจ, โฮริโนะอุจิ, นะกะอุเนะ, ซะจิกิ) จะนำซุ้มที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวเข้าร่วมเทศกาลอย่างยิ่งใหญ่ตระการตา ขบวนแห่จะเริ่มตั้งแต่ช่วงเที่ยงจนถึงกลางดึกในวันเสาร์ และกลับมารวมตัวกันอีกครั้งเพื่อเป็นไฮไลท์ของเทศกาลในคืนวันอาทิตย์

006 Reh Nagano Arei Top (補正済み)

Things to do

1. จับตาชมจังหวะหมุนซุ้มแห่ด้วยพลังเต็มเปี่ยม!

006 Re1 1 Nagano Arei To Do(補正済み)

ซุ้มแห่จาก 7 ตำบลต่างมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว ลองเปรียบเทียบรายละเอียดของแต่ละซุ้ม อาทิ การแกะสลักที่ละเอียดละออ ชายหนุ่มจากแต่ละตำบลจะปีนขึ้นไปอยู่บนซุ้มขนาดใหญ่ หมุนซุ้มอย่างครื้นเครงเพื่อปัดเท่าโชคร้าย (เรียกพิธีนี้ว่า “ออมเบะ”) และแห่ไปทั่วเมือง นอกจากนี้ ยังมีประเพณีที่เรียกว่า “โอจิอะอิ” หรือการประชันหน้าและแสดงดนตรีซึ่งจัดขึ้นในหลายจุดกระจายทั่วเมือง

2. ร่วมเป็นหนึ่งเดียวกับชุมชนในค่ำคืนวันอาทิตย์!

006 Re2 1 Nagano Arei To Do(補正済み)

ในวันเสาร์ก่อนเทศกาลจริง ซุ้มแห่จาก 7 ตำบลจะเดินไปทั่วเมืองตั้งแต่เที่ยงวันไปจนถึงกลางดึก ส่วนในวันอาทิตย์ซึ่งเป็นเทศกาลจริง พิธีจะเริ่มประมาณ 4 โมงเย็น ซุ้มแห่จะเริ่มเดินจากแต่ละชุมชน และเริ่มเข้าสู่ศาลเจ้าตามลำดับตั้งแต่ 20.30 น.เป็นต้นไป เมื่อถึงจังหวะตะโกนโห่ร้องในเวลา 23.00 น. จะถือว่าเทศกาลเข้าสู่ช่วงไฮไลท์ ในเวลานี้ ผู้เข้าร่วมงานจะได้ร่วมเป็นหนึ่งเดียวกับผู้คนในท้องถิ่น

3. สัมผัสบรรยากาศของต้นขบวนสักการะ (โอะโตะ)

006 Re3 1 Nagano Arei To Do(補正済み)

ขบวนสักการะหรือที่ในภาษาญี่ปุ่นเรียกว่า “โอะโตะ” จะเดินทางจากศาลเจ้าหลักเพื่อมาอัญเชิญเทพเจ้าที่ศาลเจ้าชั่วคราวในคะมิมะจิ จากนั้นจึงนำประดิษฐานบนซุ้มแห่เพื่อกลับไปยังศาลเจ้าหลัก ขบวนแห่ที่ประกอบด้วยนักบวชสาว (มิโกะ) และนักบวชชาย (คันนุชิ) บนหลังม้าจะทำให้คุณสัมผัสถึงบรรยากาศเคร่งขรึม เริ่มต้นตั้งแต่บ่าย 2 ในวันอาทิตย์ 

Information (基本情報)

 • วนัจดังาน วันเสาร์ที่ 13 กรกฏาคม 2019 ประมาณ 12.00 – 0.00 น.
  วันอาทิตย์ที่ 14 กรกฎาคม 2019 ประมาณ 5.00 – 0.00 น.

  จัดขึ้นในวันเสาร์ (วันก่อนเทศกาล) และอาทิตย์ (เทศกาลหลัก) ที่สองของเดือนกรกฎาคมเป็นประจำทุกปี
 • พนื้ทจี่ดังาน ศาลเจ้าอะเร 7 ตำบล (คะมิมะจิ, มุโรมะจิ, นะกะมะจิ, มิยะโมโตะโจ, โฮริโนะอุจิ, นะกะอุเนะ, ซะจิกิ)
  ที่อยู่: 433 ตำบลชิโอจิริ อำเภอชิโอจิริ จังหวัดนะกะโนะ
 • บุคคลทว่ั ไปสามารถเข้าร่วมงานได้หรือไม่ สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้
 • ศูนย์แนะนาข้อมูลและการรองรับชาวต่างชาติ ไม่มีให้บริการ
 • ข้อมูล Wi-Fi ไม่มี
 • ข้อมูลห้องนา้ มีภายในศาลเจ้าอะเร
 • เวบ็ไซต์

  http://www7a.biglobe.ne.jp/~areijinja/index.html

 • ตดิต่อสอบถาม ศาลเจ้าอะเร เทศกาลเรทะอิซะอิ
  0263-52-0280 (ที่ว่าการอำเภอชิโอจิริ)

Rules & Manners(参加のルール&マナー)

ระเบียบและมารยาทในการเข้าร่วมงาน
ห้ามปีนขึ้นบนชั้น 2 หรือหลังคาซุ้มแห่ เด็กๆสามารถปีนขึ้นไปบนชั้น 1 ได้
ห้ามเข้าใกล้ซุ้มแห่ขณะที่ซุ้มหมุนเนื่องจากอาจเกิดอันตรายได้
ห้ามเข้าใกล้ซุ้มหลังจากเคลื่อนที่เข้าไปในศาลเจ้าเนื่องจากอาจเกิดอันตรายได้

Access Map (アクセスと地図)

การเดินทางสู่ชิโอจิริ

(สถานีที่ใกล้ที่สุด)
สถานีชิโอจิริ รถไฟ JR สายจูโอหลัก (Chuo Main Line)
สถานีมิโดริโกะ รถไฟ JR สายจูโอหลัก (Chuo Main Line)

ศาลเจ้าอะเร
ศาลเจ้าอะเร 
ศาลเจ้าอะเร 7 ตำบล (คะมิมะจิ, มุโรมะจิ, นะกะมะจิ,  มิยะโมโตะโจ, โฮริโนะอุจิ, นะกะอุเนะ, ซะจิกิ)
ที่อยู่: 433 ตำบลชิโอจิริ อำเภอชิโอจิริ จังหวัดนะกะโนะ
รถไฟ: สถานี JR ชิโอจิริ (ห่างจากศาลเจ้าอะเรประมาณ 2.5 กม. เดินประมาณ 35 นาที)
สถานี JR มิโดริโกะ (ห่างจากศาลเจ้าอะเรประมาณ 1.7 กม. เดินประมาณ 25 นาที) 
รถบัส: รถบัสจิคิวชินโค, รถบัส Alpico ป้าย “มิยะโมโตะโจ”
(เดินไปศาลเจ้าอะเรประมาณ 2 นาที ให้บริการวันละ 4 เที่ยว หยุดวันอาทิตย์)

Emiko Izawa
Writer
Born in Shizuoka. I love Sushi, Sake, Shrine, Stationary and Stage!

WHAT'S GOING ON?