เทศกาลมัตซึโมโตะ ชิมินไซ (เทศกาลมัตซึโมโตะ)

(まつもと市民祭松本まつり)

นะกะโนะ, อำเภอมัตซึโมโตะ

Afternoon See Chubu

ข้อมูลเทศกาล

เทศกาลมัตซึโมโตะเป็นส่วนหนึ่งของเทศกาลชุมชนมัตซึโมโตะหรือในชื่อภาษาญี่ปุ่นว่า "มัตซึโมโตะ ชิมินไซ" จัดขึ้นเป็นประจำในช่วงฤดูใบไม้ร่วงของทุกปีและเป็นงานที่ได้รับความนิยมจากชาวเมืองสูงสุด

สวนปราสาทมัตซึโมโตะคือสถานที่จัดงานหลัก ภายในเมืองจะปิดถนนจนอัดแน่นไปด้วยกลุ่มครอบครัว นักท่องเที่ยว และเหล่าวัยรุ่น 
บริเวณใจกลางเมืองซึ่งกลายเป็นสวรรค์สำหรับคนเดินเท้าจะมีกิจกรรมมากมาย เช่น ขบวนพาเหรดจากอำเภอบ้านพี่เมืองน้อง, พาเหรดบทเพลงมัตซึโมโตะ และขบวนแห่ซุ้มเทพเจ้า นอกจากนี้ คุณจะได้พบกับเหล่าบุคคลในประวัติศาสตร์กว่า 200 คน! รวมถึงท่านเจ้าเมืองมัตซึโมโตะในขบวนพาเหรดนักรบหนุ่มสาวซึ่งเคลื่อนที่รอบปราสาทมัตซึโมโตะเป็นหลัก
และในช่วงเวลาเดียวกันนี้ ร้านค้าขนาดใหญ่เล็กทั่วเมืองจะจัดกิจกรรมและโปรโมชั่นมากมายให้เข้ากับบรรยากาศ 

094 Reh Matsumoto Matsuri

Things to do

1. จับตามองขบวนนักรบที่ดูคล้ายภาพเขียนไม่ผิดเพี้ยน!

094 Re1 1 Matsumoto Matsuri
094 Re1 2 Matsumoto Matsuri

เมื่อเลยเวลาเที่ยงวันไปเล็กน้อย ขบวนแห่นักรบจะเริ่มเคลื่อนพลจากปราสาทมัตซึโมโตะ สมาชิกในพาเหรดมีตั้งแต่เด็กไปจนถึงผู้ใหญ่ ทุกคนแต่งกายด้วยชุดนักรบ ท่านเจ้าเมือง และเจ้าหญิงอย่างงดงามเพื่อเดินไปรอบเมือง อย่าพลาดชมไฮไลท์ของเทศกาลแสนคึกคักนี้ด้วยกัน


Picture provided by Matsumoto City

Information (基本情報)

 • วนัจดังาน วันอาทิตย์ที่ 3 พฤศจิกายน 2019 (วันหยุดนักขัตฤกษ์) 10.00 - 16.00 น. อาจมีฝนตกเล็กน้อย
  จัดเป็นประจำในวันที่ 3 พฤศจิกายนของทุกปี
 • พนื้ทจี่ดังาน ย่านการค้าใจกลางมัตซึโมโตะ (ปิดถนน)
 • บุคคลทว่ั ไปสามารถเข้าร่วมงานได้หรือไม่ ไม่มีกิจกรรมให้เข้าร่วมพิเศษ แต่สามารถเยี่ยมชมได้อิสระ
 • ศูนย์แนะนาข้อมูลและการรองรับชาวต่างชาติ มีโบรชัวร์การท่องเที่ยว แต่ไม่ใช่เอกสารเฉพาะข้อมูลเทศกาล
 • ข้อมูล Wi-Fi ปราสาทมัตซึโมโตะ, จุดบริการข้อมูลการท่องเที่ยว
 • ข้อมูลห้องนา้ มีห้องน้ำสาธารณะ
 • เวบ็ไซต์

  http://getakozo.com/

 • ตดิต่อสอบถาม สำนักงานคณะกรรมการจัดงานเทศกาลมัตซึโมโตะ (ภายในหอการค้ามัตซึโมโตะ)
  0263-32-5345

Rules & Manners(参加のルール&マナー)

ระวังเด็กพลัดหลง
กรุณารักษามารยาทภายในถนนคนเดิน
ห้ามจอดรถในที่ห้ามจอด
ห้ามขี่จักรยานเข้าไปในพื้นที่ถนนคนเดิน
แนะนำให้ใช้ระบบขนส่งสาธารณะเพื่อความสะดวก

Access Map (アクセスと地図)

การเดินทางสู่อำเภอมัตซึโมโตะ

(สถานีที่ใกล้ที่สุด)
สถานี JR มัตซึโมโตะ

พื้นที่จัดงาน
ย่านการค้าใจกลางมัตซึโมโตะ

Emiko Izawa
Writer
Born in Shizuoka. I love Sushi, Sake, Shrine, Stationary and Stage!

WHAT'S GOING ON?