เทศกาลอะกะสะกะฮิคะวะไซ

(赤坂氷川神社例大祭)

โตเกียว, เขตมินะโตะ

Over 1000 Years All Day See Tokyo

ข้อมูลเทศกาล

"เทศกาลอะกะสะกะฮิคะวะไซ" เป็นเทศกาลของศาลเจ้าอะกะสะกะฮิคะวะซึ่งได้รับการจัดอันดับให้เป็น 1 ใน 10 ศาลเจ้าอย่างเป็นทางการในพื้นที่ 23 เขตของกรุงโตเกียวตั้งแต่ปี 1975 เป็นต้นมา วันเทศกาลหลักในวันแรกขึ้นชื่อว่าเป็นเทศกาลที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในรอบปี และจัดอย่างต่อเนื่องไปอีก 3 วัน โด่งดังเรื่องขบวนรถบุปผชาติที่เคลื่อนผ่านย่านอะกะสะกะของกรุงโตเกียว มีผู้ร่วมงานจำนวนมาก

พิธีกรรมของศาลเจ้าอะกะสะกะฮิกะวะนี้ได้รับการสืบทอดมากว่า 1,050 ปี ไม่มีการแห่ซุ้มหรือจัดขบวนพาเหรด มีเพียงพิธีกรรมเคร่งขรึมภายในศาลเจ้าเท่านั้น จากนั้น ในวันที่เรียกว่า "ชินโคไซ" หรือวันเทศกาลหลักจะมีการจัดขบวนแห่ซึ่งประกอบด้วยซุ้มเทพเจ้าที่เคยถูกเผาไปในช่วงสงครามและรถบุปผชาติที่มีอายุกว่า 400 ปีนับตั้งแต่ยุคเอโดะแต่ยังคงหลงเหลือมาถึงยุคปัจจุบันอย่างปาฏิหาริย์ไปรอบเมือง ถือเป็นการกลับมาเคลื่อนที่อีกครั้งในรอบ 100 ปี ระหว่างทางจะมีร้านจำหน่ายสินค้ามากมาย บรรยากาศรื่นเริงไปด้วยชาวเมืองและนักท่องเที่ยว  
นอกจากนี้ ยังมีการแห่ซุ้มเทพเจ้าและขบวนรถบุปผชาติไปทั่วบริเวณอะกะสะกะยามค่ำคืนด้วย

099 Reh Akasaka Hikawasai

Things to do

1. อย่าพลาดชมขบวนแห่รถบุปผชาติอย่างยิ่งใหญ่อลังการซึ่งได้รับการสืบทอดมาตั้งแต่สมัยเอโดะ!

099 Re1 1 Akasaka Hikawasai
099 Re1 2 Akasaka Hikawasai

ขบวนแห่ในเทศกาลอะกะสะกะฮิคะวะไซถือเป็นของล้ำค่าระดับประเทศ สมบัติเหล่านี้ยังคงหลงเหลืออยู่อย่างปาฏิหาริย์ตั้งแต่ยุคเอโดะ ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นสมบัติแห่งชาติและเริ่มดำเนินการบูรณะไปทีละนิดในปัจจุบันเพื่อนำมาใช้แสดงในงานเทศกาล ลองจับตามองความปราณีตของงานช่างฝีมือที่สะท้อนอยู่ในขบวนรถที่แสนสง่างามเหล่านี้

นอกจากขบวนซุ้มเทพเจ้าและรถบุปผชาติแล้ว ยังมีขบวนพาเหรดหลายรูปแบบที่ยังคงรักษาบรรยากาศแบบยุคเอโดะเอาไว้ แม้จะจัดขึ้นกลางเมืองใหญ่ แต่ผู้ร่วมงานจะยังได้เพลิดเพลินกับบรรยากาศแบบดั้งเดิมแท้ ๆ 

Information (基本情報)

 • วนัจดังาน วันที่ 13 - 15 กันยายน 2019
  วันศุกร์ที่ 13 งานเทศกาลหลัก
  วันเสาร์ที่ 14 ขบวนแห่ศาลเจ้า
  เริ่มเคลื่อนที่เวลา 18.00 น.จากถนนฮิโตสึกิ ผ่านรอบสถานีอะกะสะกะ - สถานีอะกะสะกะมิสึเกะ
  วันอาทิตย์ที่ 15 การแสดงแบบเคลื่อนที่
  เริ่มเคลื่อนที่เวลา 13.00 น.จากศาลเจ้าอะกะสะกะฮิกะวะ ผ่านถนนอะกะสะกะ - ถนนไกเอ็นฮิกะชิ
  วันจันทร์ที่ 16 พิธีแห่ซุ้มเทพเจ้า (ชินโคไซ)
  เริ่มเคลื่อนที่เวลา 9.00 น.จากศาลเจ้าอะกะสะกะฮิกะวะ ผ่านพื้นที่อะกะสะกะ - รปปงงิ
 • พนื้ทจี่ดังาน บริเวณศาลเจ้าอะกะสะกะฮิคะวะและพื้นที่อะกะสะกะโดยรอบ
 • บุคคลทว่ั ไปสามารถเข้าร่วมงานได้หรือไม่ โดยทั่วไป อนุญาตให้เข้าชมเท่านั้น
  แต่หากสมัครผ่านเว็บไซต์ล่วงหน้า ก็สามารถร่วมแบกซุ้มเทศกาลได้ (รองรับเฉพาะภาษาญี่ปุ่น)
  http://www.hikawadashi.or.jp/akasakahikawasai2016/join.html
  *ปิดรับสมัครภายในวันที่ 9 กันยายนแต่อาจปิดเร็วกว่านั้นเมื่อครบจำนวนที่กำหนด
 • ข้อมูลห้องนา้ มีให้บริการ
 • เวบ็ไซต์

  http://www.akasakahikawa.or.jp/

 • SNS

  https://www.facebook.com/akasakahikawa

 • ตดิต่อสอบถาม ศาลเจ้าอะกะสะกะฮิคะวะ
  03-3583-1935

Rules & Manners(参加のルール&マナー)

ไม่มีเป็นพิเศษ

Access Map (アクセスと地図)

การเดินทางสู่ศาลเจ้าอะกะสะกะฮิคะวะ

ที่อยู่ : 6-10-12 อะกะสะกะ เขตมินะโตะ จังหวัดโตเกียว
(สถานีที่ใกล้ที่สุด)
รถไฟใต้ดินโตเกียวเมโทร สายจิโยดะ "สถานีอะกะสะกะ" เดินจากสถานี 8 นาที
รถไฟใต้ดินโตเกียวเมโทร สายฮิบิยะ - สายโอเอโดะ "สถานีรปปงงิ" เดินจากสถานี 8 นาที
รถไฟใต้ดินโตเกียวเมโทร สายนัมโบกุ "สถานีรปปงงิ 1 โจเมะ" เดินจากสถานี 8 นาที

Yuki Kishimoto
Writer
Born in Ishikawa. Planner & editor. Loves tofu, sake & soccer.

WHAT'S GOING ON?