เทศกาลนะจิ โนะ โอกิ

(那智の扇祭り)

วะกะยะมะ, อำเภอฮิกะชิมุโระ

Over 100 Years Afternoon See Kansai

ข้อมูลเทศกาล

"เทศกาลนะจิ โนะ โอกิ" เป็นเทศกาลประจำปีของศาลเจ้าคุมะโนะนะจิ
เชื่อกันว่าเริ่มต้นขึ้นตั้งแต่สมัยจักรพรรดิจินมุ (จักรพรรดิองค์แรกของประเทศญี่ปุ่นผู้ได้รับการขนานนามว่าเป็นบรรพบุรุษของราชวงศ์จักรพรรดิทั้งหมด) เมื่อพระองค์เดินทางมายังคุมะโนะและได้ค้นพบน้ำตกนะจิ พระองค์ได้สักการะน้ำตกดังกล่าวในฐานะเดียวกับเทพเจ้า หลังจากนั้น ในสมัยของจักรพรรดินินโทกุปีที่ 5 (ค.ศ.317) ได้ก่อสร้างวิหารขึ้นใจกลางภูเขานะจิและจัดพิธีสักการะเรื่อยมา ปัจจุบัน บริเวณดังกล่าวคือ "ศาลเจ้าคุมะโนะนะจิไทฉะ" ส่วนบริเวณน้ำตกนะจิคือ "ศาลเจ้าฮิโร" น้ำตกแห่งนี้มีชั้นความสูง 133 เมตร ติดหนึ่งใน 100 น้ำตกชื่อดังของญี่ปุ่น และได้รับการขึ้นทะเบียนเป็น "มรดกโลกโดยองค์กรยูเนสโก" ถือเป็นสถานที่แปลกเนื่องจากน้ำตกมีสถานะเช่นเดียวกับสิ่งเคารพ
"เทศกาลโอกิ" คือพิธีกรรมอัญเชิญเทพเจ้าของศาลเจ้าคุมะโนะนะจิให้ลงประทับบนซุ้มรูปพัด 12 หลังเพื่อกลับสู่น้ำตกนะจิซึ่งเปรียบเหมือนสถานที่จุติ เหล่าลูกหาบในชุดคลุมสีขาวจะแบกคบเพลิงหนักประมาณ 50 กก. เดินขึ้นลงบันไดหินอย่างฮึกเหิม มีนักท่องเที่ยวหลั่งไหลมาจากทั่วประเทศเพื่อชมเทศกาลนี้

052 Reh Nachi No Ogi Matsuri

Things to do

1. เปลวไฟลุกโชนบนคบเพลิงท่ามกลางบรรยากาศเคร่งขรึม

052 Re1 1 Nachi No Ogi Matsuri

ไฮไลท์ของเทศกาลอยู่ที่พิธีจุดไฟบนคบเพลิงตรงทางเดินเข้าน้ำตกตั้งแต่เวลาบ่ายสองเป็นต้นไป พิธีกรรมในช่วงนี้จะคราคร่ำไปด้วยนักท่องเที่ยวจำนวนมาก ควรรีบเข้าไปจับจองพื้นที่บริเวณทางเข้าน้ำตกล่วงหน้า


Picture provided by Kumano Nachi Grand Shrine

Information (基本情報)

  • วนัจดังาน วันอาทิตย์ที่ 14 กรกฎาคม 2019
    จัดเป็นประจำทุกวันที่ 14 กรกฎาคมของทุกปี
  • พนื้ทจี่ดังาน ศาลเจ้าคุมะโนะนะจิไทฉะ - ศาลเจ้าฮิโร
  • บุคคลทว่ั ไปสามารถเข้าร่วมงานได้หรือไม่ ไม่สามารถเข้าร่วมได้
  • ศูนย์แนะนาข้อมูลและการรองรับชาวต่างชาติ ไม่มี (หนังสือประวัติศาลเจ้ามีฉบับภาษาอังกฤษ)
  • ข้อมูล Wi-Fi มี
  • ข้อมูลห้องนา้ มี

Rules & Manners(参加のルール&マナー)

ห้ามกีดขวางการดำเนินพิธีกรรมทางศาสนาชินโต

Access Map (アクセスと地図)

การเดินทางสู่อำเภอฮิกะชิมุโระ
(สถานีที่ใกล้ที่สุด)
สถานีคิอิ คัตซึอุระ

พื้นที่จัดงาน
ศาลเจ้าคุมะโนะนะจิไทฉะ - ศาลเจ้าฮิโร
จากสถานีคิอิ คัตซึอุระ ต่อรถบัส "คุมะโนะโคซือ" ไปลงที่ "นะจิซัง"
ที่อยู่ : นะจิซัง ตำบลนะจิคัตซึอุระ ฮิกะชิมุโระ จังหวัดวะกะยะมะ

Emiko Izawa
Writer
Born in Shizuoka. I love Sushi, Sake, Shrine, Stationary and Stage!

WHAT'S GOING ON?