เทศกาลนิฮงบะชิเอบิสุโค เบ็ตตะระอิจิ

(日本橋恵比寿講べったら市)

Date

FROM 2019.10.19
TO 2019.10.20

Description

งานออกร้านจำหน่ายเมนูขึ้นชื่อที่เรียกว่า "เบตตะระสึเคะ" (หัวไชเท้าดองเกลือและหมักกับข้าวมอลต์)

Location

เขตจูโอ
โตเกียว

Access Map (アクセスと地図)