เทศกาลดงกิ

(どんぎ)

ไอจิ, อำเภอโทโยกะวะ

Over 100 Years Afternoon Join Chubu

ข้อมูลเทศกาล

"เทศกาลดงกิ" เป็นส่วนหนึ่งของพิธีป้องกันอัคคีภัยเพื่อสร้างความตระหนักเรื่องการเฝ้าระวังไฟ พิธีกรรมเริ่มต้นจากช่วงอธิษฐาน เช่น การอ่านบทสวด จากนั้นจึงเข้าสู่ช่วงไฮไลท์ของงาน กลุ่มผู้ชายจะสวมหน้ากากเพื่อรับบทเป็นจิ้งจอกขาวและปีศาจเท็นงูซึ่งได้ชื่อว่าเป็นผู้รับใช้เทพเจ้า พวกเขาจะถือไม้แขวนกระดิ่งและพัดวิ่งไล่เด็กในชุมชน เด็กที่ถูกจับได้จะถูกป้ายสีแดงซึ่งย้อมอยู่บนแท่นไม้จนเปรอะไปทั่วฝ่ามือและใบหน้า จิ้งจอกขาว ปีศาจเท็นงูสีแดง และเท็นงูสีน้ำเงินซึ่งสวมเครื่องแต่งกายเต็มยศและดูศักดิ์สิทธิ์จะทำให้เด็กหวาดกลัวจนบางคนร้องไห้วิ่งหนีไป งานจัดขึ้นภายในวัดโจโชจิและบริเวณโดยรอบ เด็ก ๆ ที่หวาดกลัวไม่อยากโดนป้ายสี จิ้งจอกขาว และปีศาจเท็นงูจะเล่นวิ่งไล่จับไปรอบตำบลอย่างจริงจัง อย่างไรก็ตาม ชาวบ้านเชื่อกันว่าหากถูกป้ายสีแดง ผู้นั้นจะมีสุขภาพแข็งแรงตลอดปี เทศกาลนี้จึงเป็นงานมงคลที่มีบรรยากาศขัดแย้งชวนขบขัน พ่อแม่บางคนอุ้มเด็กเล็กชูให้ปีศาจทาสีด้วยท่าทีสนุกสนาน เด็กบางคนหัวเราะ บางคนหวาดกลัว บางคนร้องไห้โฮ แต่สุดท้ายใบหน้าก็เปื้อนสีแดงอย่างทั่วถ้วนด้วยรอยยิ้ม 

131 Reh Dongi

Things to do

1. จับตามองสีหน้าหลากหลายของเด็ก ๆ!

131 Re1 1 Dongi

ไฮไลท์อีกจุดหนึ่งคือสีหน้าที่หลากหลายของเด็ก ๆ ขณะจิ้งจอกขาวและปีศาจเท็นงูป้ายสีแดง บางคนวิ่งหนีอย่างเอาเป็นเอาตาย บางคนหัวเราะร่าเสียงดัง สร้างความสดใสไปทั่วเมือง นักท่องเที่ยวต่างพากันวิ่งตามอย่างจริงจังเพื่อเก็บภาพช่วงเวลาเหล่านั้น ขอเชิญเพลิดเพลินกับสีหน้าที่เป็นเอกลักษณ์ของเด็กแต่ละคน!

Information (基本情報)

 • วนัจดังาน วันอาทิตย์ที่ 16 ธันวาคม 2018
  จัดเป็นประจำในวันอาทิตย์ที่ 3 ของเดือนธันวาคม
 • พนื้ทจี่ดังาน วัดโจโชจิและบริเวณใกล้เคียง
 • บุคคลทว่ั ไปสามารถเข้าร่วมงานได้หรือไม่ สามารถเข้าร่วมได้ทุกคน
 • ศูนย์แนะนาข้อมูลและการรองรับชาวต่างชาติ มีคำอธิบายภาษาอังกฤษ ภาษาเกาหลี และภาษาจีนในโบรชัวร์ของสมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวอำเภอโทโยกะวะ
 • ข้อมูล Wi-Fi ไม่มีให้บริการ
 • ข้อมูลห้องนา้ ไม่มีให้บริการ
 • ข้อมลู อนื่ ๆทเี่ป็นประโยชน์ ไม่มีให้บริการ
 • ตดิต่อสอบถาม วัดโจโชจิ
  0533-75-2475

Rules & Manners(参加のルール&マナー)

ไม่มีเป็นพิเศษ

Access Map (アクセスと地図)

การเดินทางสู่อำเภอโทโยกะวะ

(สถานีที่ใกล้ที่สุด)
สถานีไอจิมิโตะ รถไฟ JR สายโทไกโด

พื้นที่จัดงาน
17-1 ชิโมะสะวะกิคิตะอุระ ตำบลมิโตะ อำเภอโทโยกะวะ
เดินจากสถานีไอจิมิโตะ ประมาณ 15 นาที

Makoto Terauchi
Writer
Born in Hyogo. My morning routing is reading MANAGA 30 min.

WHAT'S GOING ON?