เทศกาลอินุยะมะ

(犬山祭)

ไอจิ, อำเภออินุยะมะ

Over 100 Years All Day See Chubu

ข้อมูลเทศกาล

เทศกาลอินุยะมะจัดขึ้นเพื่อบวงสรวงตุ๊กตาไขลานหรือ "ตุ๊กตาคะระคุริ" แด่ศาลเจ้าฮะริซึนะโดยสืบทอดมายาวนานกว่า 300 ปี ช่างฝีมือจะบังคับตุ๊กตา "คะระคุริ" ให้เคลื่อนไหวด้วยด้ายอันซับซ้อนเพื่อทำท่าร่ายรำและเล่นละครอย่างสง่างาม รถบุปผชาติทุกคันจะประดับประดาด้วยตุ๊กตาคะระคุริ บางคันสูงราว 8 เมตร ขบวนทั้งหมดซึ่งประกอบด้วยรถ 13 คันจะเคลื่อนที่ผ่านแนวซากุระที่กำลังบานสะพรั่ง

เมื่อถึงช่วงกลางคืน โคมไฟ 365 ชิ้นจะส่องสว่างบนขบวนรถบุปผชาติที่เคลื่อนไหว บรรยากาศแตกต่างจากช่วงกลางวันอย่างสิ้นเชิง ขบวนแห่ที่เปล่งประกายด้วยโคมไฟจะสร้างบรรยากาศงดงามอลังการ ขบวนรถบุปผชาติของเทศกาลอินุยะมะนี้ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้โดยองค์การยูเนสโกเมื่อปี 2016 ที่ผ่านมา

158 Reh Inuyama Matsuri

Things to do

1.เพลิดเพลินกับการเคลื่อนไหวของตุ๊กตาไขลานแบบดั้งเดิมที่งดงาม!

บนขบวนรถบุปผชาติจะประดับประดาด้วย "ตุ๊กตาคะระคุริ" ดั้งเดิมซึ่งเคลื่อนที่ได้ด้วยกลไกแบบบังคับมือ ผู้บังคับตุ๊กตาจะนั่งอยู่ภายในและขยับให้ตุ๊กตาเคลื่อนที่ตามเสียงขลุ่ยกับกลองจนเกิดเป็นท่ารำที่อ่อนช้อย ไฮไลท์อยู่ที่การเคลื่อนที่อย่างงดงามจนผู้ชมต่างเปล่งเสียงร้องด้วยความประทับใจออกมาโดยไม่รู้ตัว

2.ไฮไลท์อยู่ที่จังหวะ "ดงเด็ง"!

จังหวะที่กลุ่มชายฉกรรจ์ยกซุ้มแห่ซึ่งมีน้ำหนักถึง 5 ตันขึ้นแล้วเปลี่ยนทิศทางอย่างกระทันหันเรียกว่า "ดงเด็ง" เสียงซุ้มไม้ปะทะกัน โคมไฟสั่นไหว และเสียงตะโกนโหวกเหวกคือช่วงเวลาทรงพลังที่ไม่ควรพลาด!

Information (基本情報)

 • วนัจดังาน วันเสาร์ที่ 6 - วันอาทิตย์ที่ 7 เมษายน 2019 ในกรณีที่ฝนตกเล็กน้อย จะยังคงจัดงานตามกำหนดเดิม
  จัดเป็นประจำทุกวันเสาร์อาทิตย์แรกของเดือนเมษายน
 • พนื้ทจี่ดังาน พื้นที่รอบปราสาทอินุยะมะ
 • บุคคลทว่ั ไปสามารถเข้าร่วมงานได้หรือไม่ สามารถเข้าร่วมชมงานได้
 • ศูนย์แนะนาข้อมูลและการรองรับชาวต่างชาติ มีคำอธิบายภาษาต่างประเทศหลายภาษาด้วยอุปกรณ์ปากกาดิจิตอล
 • ข้อมูล Wi-Fi มีให้บริการภายในศูนย์แนะนำข้อมูลการท่องเที่ยวเมืองปราสาท
 • ข้อมูลห้องนา้ มีให้บริการ
 • เวบ็ไซต์

  http://inuyama.gr.jp

 • SNS

  https://twitter.com/wanmaru

 • ตดิต่อสอบถาม ศูนย์แนะนำข้อมูลการท่องเที่ยวอินุยะมะ
  0568-61-6000

Rules & Manners(参加のルール&マナー)

ไม่ขัดขวางเส้นทางของขบวนแห่รถบุปผชาติ

Access Map (アクセスと地図)

การเดินทางสู่อำเภออินุยะมะ

(สถานีที่ใกล้ที่สุด)
รถไฟเมเท็ตซึ สายอินุยะมะ สถานีอินุยะมะ

พื้นที่จัดงาน
บริเวณรอบปราสาทอินุยะมะ

ที่อยู่ : คิตะโคเค็น อินุยะมะ อำเภออินุยะมะ
เดินจากทางออกทิศตะวันตก "สถานีอินุยะมะ" ถึงลานหน้าปราสาทอินุยะมะประมาณ 20 นาที

Kazumi Terai
Public Relations/Writer
Born in Gunma. Web creator. Loves clime-suspense dramas of overseas.