เทศกาลโนชิโระ ทะนะบะตะ "เท็นกูโนะฟุยะโจ"

(能代七夕「天空の不夜城」)

อะกิตะ, อำเภอโนชิโระ

Over 100 Years Night See Tohoku

ข้อมูลเทศกาล

เทศกาลโนชิโระ ทะนะบะตะ "เท็นกูโนะฟุยะโจ" เริ่มต้นขึ้นในปี 2013 แต่จริง ๆ แล้ว บริเวณโนโตเฉลิมฉลองเทศกาลทะนะบะตะมาตั้งแต่ครั้งโบราณ ซุ้มโคมไฟขนาดหึมาทรงปราสาทประดับรูปปลาด้านบนจะถูกแห่ไปทั่วเมือง ตามบันทึกประวัติศาสตร์ เชื่อกันว่าโคมไฟดังกล่าวสร้างขึ้นเลียนแบบปราสาทนาโกย่าตั้งแต่สมัยเท็มโปหรือราว 100 กว่าปีก่อน และได้รับความนิยมจากชาวเมืองเป็นอย่างยิ่ง ลูกหาบจะแห่โคมไฟสูง 17.6 เมตรนี้ไปรอบชุมชนยันรุ่งสาง
ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงของยุคสมัย ซุ้มโคมไฟถูกจำกัดความสูงไว้ที่ประมาณ 7 - 8 เมตรเนื่องจากปัญหาเรื่องเสาไฟฟ้า แต่เมื่อทางชุมชนได้นำสายไฟลงไปไว้ใต้ดิน ชาวบ้านได้ฟื้นฟูโคมไฟขนาด 17.6 เมตรขึ้นมาอีกครั้งอย่างสง่างามในปี 2013 โดยอาศัยการอ้างอิงภาพถ่ายและเอกสารโบราณที่บันทึกเอาไว้ แล้วตั้งชื่อโคมไฟว่า "คะโรคุ" ถือว่าเป็นการฟื้นฟูที่ใช้เวลายาวนับศตวรรษ จากนั้น ในปี 2014 ทางชุมชนได้สร้างสรรค์โคมไฟขนาดใหญ่สูง 24.1 เมตรที่มีชื่อว่า "จิกะสุเอะ" เสร็จสมบูรณ์ และกลายเป็นซุ้มโคมไฟขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศญี่ปุ่น ภายในวันงานจะมีขบวนแห่จากโคมไฟขนาดเล็กใหญ่จำนวนมาก สร้างสรรค์บรรยากาศคึกคักให้ฤดูร้อนของโนชิโระ

053 Reh Noshiro Tanabata Tenku No Fuyajou

Things to do

1. โคมไฟขนาดมหึมาโลดแล่นไปทั่วเมืองท่ามกลางความคึกคักของชาวบ้านในท้องถิ่น

053 Re1 1 Noshiro Tanabata Tenku No Fuyajou
053 Re1 2 Noshiro Tanabata Tenku No Fuyajou

ไฮไลท์ของเทศกาลอยู่ที่ซุ้มโคมไฟทรงปราสาท 2 หลังที่เปล่งประกายอย่างอลังการสูง 24.1 เมตรและ 17.6 เมตร นอกจากนี้ ยังมีซุ้มแห่อื่น ๆ อีกหลายหลังที่เคลื่อนที่ไปรอบเมืองพร้อมเสียงเพลงจากวงดนตรีพื้นบ้านที่ใช้กลองไทโกะและขลุ่ยเป็นเครื่องดนตรีหลัก ขอแนะนำให้เข้ามาชมโคมไฟจากภูมิปัญญาท้องถิ่น ร่วมใกล้ชิดชาวบ้าน และสัมผัสเทศกาลฤดูร้อนแบบดั้งเดิมที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว

Information (基本情報)

 • วนัจดังาน วันที่ 3 - 4 สิงหาคม 2019
  *อาจงดขบวนพาเหรดในกรณีที่ลมพัดแรง (แต่จะไม่มีการเลื่อนเวลาออกไปอีก)
 • พนื้ทจี่ดังาน ที่ว่าการอำเภอโนชิโระ - เส้นทางโทโอริมะจิ (ทางหลวงหมายเลข 101)
 • บุคคลทว่ั ไปสามารถเข้าร่วมงานได้หรือไม่ สามารถเข้าเยี่ยมชมได้
  *แต่ในกรณีที่ลงทะเบียนเอาไว้ล่วงหน้า สามารถเข้าร่วมเป็นลูกหาบได้ (ปิดรับสมัครเมื่อครบจำนวน)
 • ศูนย์แนะนาข้อมูลและการรองรับชาวต่างชาติ โบรชัวร์การท่องเที่ยวของอำเภอโนชิโระ (ภาษาอังกฤษ ภาษาจีนแบบตัวเต็มและตัวย่อ)
 • ข้อมูลห้องนา้ มีห้องน้ำชั่วคราว 2 จุด
 • เวบ็ไซต์

  http://www.noshiro-huyajou.jp/

 • ตดิต่อสอบถาม สมาคมส่งเสริมเทศกาลโนชิโระ ทะนะบะตะ "เท็นกูโนะฟุยะโจ" (ภายในหอการค้าโนชิโระ)
  0185-52-6344

Rules & Manners(参加のルール&マナー)

ในกรณีที่ต้องการเข้าร่วมเป็นลูกหาบ จะต้องสมัครล่วงหน้าเท่านั้น
ไม่สามารถสมัครเข้าร่วมในวันงานได้
ควรชมเทศกาลจากบนทางเดินเท้าเพื่อหลีกเลี่ยงการกีดขวางขบวนแห่ และสามารถถ่ายภาพอย่างใกล้ชิดได้ในช่วงเวลา "ฟุเรอะอิไทม์ (เวลาร่วมกิจกรรม)"

Access Map (アクセスと地図)

การเดินทางสู่อำเภอโนชิโระ
(สถานีที่ใกล้ที่สุด)
สถานีโนชิโระ รถไฟ JR สายโกะโนเซ็น

พื้นที่จัดงาน
ที่ว่าการอำเภอโนชิโระ - เส้นทางโทโอริมะจิ (ทางหลวงหมายเลข 101)
*เดินจากสถานีโนชิโระประมาณ 15 นาที
*ในวันงานไม่สามารถใช้บริการรถบัสสาธารณะในเส้นทางปกติได้เนื่องจากมีการปิดถนน

Yuki Kishimoto
Writer
Born in Ishikawa. Planner & editor. Loves tofu, sake & soccer.

WHAT'S GOING ON?